DNA
شما چقدر در برابر قضاوت دیگران نسبت به خودتان مسئولید؟ باید بگویم اگر عددی کمتر از صد را در ذهن دارید، احتمالا نیاز به تجدید نظر دارید. چرا که در واقع این خود ما هستیم که تعیین میکنیم دیگران پشت سر ما چه بگویند. این موضوع وقتی پای کسب و کار در میان باشد بسیار پر اهمیت تر جلوه میکند. در کارگاه روز سه شنبه با هم اصول زیر ساختی برند سازی را به صورت کاربردی، و عملی بررسی خواهیم کرد.
برای ورود به کانال اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

فرم برند شخصی